Strategisk process- och affärsutveckling

Vi lever i värld i snabb förändring. Våra leverantörer, kunder och deras medarbetare kräver en ständig utveckling. Vår metod för strategisk process- och affärsutveckling utgår från vår omvärld och att hitta en framgångsväg för att utveckla företaget eller organisationen på längre sikt. Vårt samarbete med en ny kund inleds ofta med denna insats.

Ett vanligt upplägg omfattar 2+2 dagar, där de första två dagarna ägnas åt en grundlig nulägesanalys. Fokus riktas mot den omvärld som påverkar företaget och hur företaget idag kan hantera detta. Följande två dagar koncentreras på vision och mål, på kort och lång sikt, samt vilka strategier, processer och handlingsplaner vi väljer för att komma dit vi vill.