Ledarskapsutveckling

Ledarskapsutveckling

Det är vår erfarenhet att man bygger långsiktigt framgångsrika organisationer genom att strategiskt och systematiskt stödja och underlätta enskilda medarbetares utveckling till god självkänsla. Nyckeln till att lyckas är utveckla ett ledarskap som stödjer denna process. Där har vi utvecklat ett framgångsrikt strategiskt synsätt på ledarskap, för att uppnå vision och mål. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för ett effektiv och motiverat medarbetarskap. Petrina & Partners utvecklar tillsammans med våra kunder företagsspecifika ledarskapsprogram. Vi erbjuder också öppna utbildningar för ledare på alla nivåer.

Öppna utbildningar – Integralt ledarskap

Utveckla ditt chefs- och ledarskap genom vårt integrala ledarutvecklingsprogram. Långsiktigt framgångsrika organisationer skapas genom att strategiskt och systematiskt stödja och underlätta enskilda medarbetares utveckling av god självkänsla. Integralt ledarskap omfattar fyra moduler med totalt tio och kopplar samman individuell utveckling, företagskultur, system och organisationsmål. Ledarutvecklingsprogrammet bygger bland annat på The Human Element – som tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer – allt för att skapa Den Goda Organisationen.