Vem är Kajsa?

Kajsas drivkraft ligger i att medverka till att bygga effektiva organisationer och företag genom att skapa ett ledarskap med förståelse för hur individ, kultur, system och mål samverkar.

Under de senaste 25 åren har Kajsa arbetat med internationella företag och organisationer. Kajsa är van att prestera i både konfliktområden och komplexa kriser över hela världen. Hon har lett multikulturella team och arbetat som internationell chefsdelegat för Röda Korset i Haiti, Kina och Iran. I Kina har Kajsa även verkat som personalchef för Volvo Lastvagnar och som inköpschef för Biltema.

Kajsa har huvudsakligen studerat vid Lunds universitet och Luleå och är utbildad sinolog med en filosofie kandidat i asiatisk ekonomi, politisk, kultur, samhälle och språk. Hon har kompletterat sin utbildning med studier inom ekonomi A, marknadsföring, organisation, personalledning och internationell statsvetenskap. Hon är även anhörigterapeut med inriktning på beroendeproblem.

Kajsa har ständig fokus på att säkerställa positiva resultat genom kreativitet, innovation och handling. Efter arbetstiden är slut hittar ni Kajsa simmandes i havet, sjungandes i kör eller sittandes framför öppnaspisen med näsan i en god bok och en hund vid hennes fötter.