Personlig utveckling & coaching

Mitt inre ledarskap

Insikt om och förståelse för mina egna val, öppenhet gentemot mig själv och andra, förståelse och återkoppling på mitt beteende, mina känslor och min självkänsla, förståelse för vilka mina försvarsmekanismer är och hur jag använder dem för att kompensera dålig självkänsla mm.

Coaching

För oss handlar personlig utveckling om att våga möta, förstå och kunna leda sig själv för att få tillgång till sin fulla potential. Coaching är ett av flera verktyg vi använder.

Vi har lång erfarenhet av att coacha chefer på topp-, mellan- och ledningsgruppsnivå, entreprenörer, experter och medarbetare samt elitidrottare som vill prestera mera.