Grupputveckling

Teamutveckling

En grupp eller ett team är inte bara en samling individer utan snarare en mängd relationer. Vi utvecklar högpresterande team med trygga individer som kan skapa goda relationer och snabbt fungera i nya grupper, med nya människor. Genom att hjälpa team att sätta sitt grundläggande ramverk på plats (syfte, roller, mål och normer) så skapar vi den trygghet som krävs för att teamet ska kunna bli effektiva.

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling, LGU, är en strategisk process med utmaningen att skapa ett högpresterande ledningsteam. Ledningsgrupper är en speciell form av grupp där individens förmåga att leda sig själv – och därigenom bidra till gruppens och hela organisationens utveckling – ställs på sin spets.