Om oss

Vi utvecklar människor och organisationer över hela världen

Petrina & Partners startade 2006 och består av sex konsulter från Lund i söder till Luleå i norr. Tillsammans har vi en unik erfarenhet av organisationsutveckling och ledarskapsutveckling i Sverige och internationellt.

Vi jobbar med förändringsprocesser och strävar därför efter ett långsiktig strategisk samarbete med våra kunder. Genom att ständigt utmana invanda attityder, normer och företagskulturer, lyckas vi bygga upp människor; ledare och chefer som skapar förnyelse och förbättrade relationer i sina organisationer. Och viktigast av allt – människor som växer som just människor – på jobbet och hemma.

Vi är övertygade om att det finns ett samband mellan självkänsla, produktivitet och resultat. Vårt fokus ligger därför på att hjälpa organisationer att bygga strategiska processer och en kultur som underlättar medarbetares utveckling av god självkänsla. Alltid utifrån ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Vi samarbetar också med Handelshögskolan/Stockholm School of Economics Executive Education.