Förhandling och konflikthantering

Här får du som chef och ledare lära dig mer om dina egna och andras attityder och beteenden i konfliktsituationer. Vi hjälper dig att reflektera över vad som händer i mellanmänskliga relationer i konfliktsituationer och undersöker vad som skapar och stödjer ett långsiktigt klimat av tillit. Vi utvecklar också din förmåga att i samarbete med andra lösa problem och intressemotsättningar samt hur du bygger och befäster partnerskap och allianser.