Distanstutbildning & webbinarier

Vi erbjuder en rad utbildningar på distans. De hålls alla som videokurser där vi varvar teori,dialog i smågrupper och praktiska övningar.  Alla utbildningar är tillgängliga som öppna kurser, men går också med fördel att göras som företagsinterna utbildningar. Under 2020 finns följande kurser:

· Leda på distans

· Kamratstöd 

· Leda dig själv i förändring

· Leda i förändring

Leda på distans

Att leda på distans är en av vår tids stora ledarskapsutmaningar. Denna halvdagskurs ger dig insikter och verktyg för att forma ditt ledarskap utan den fysiska närvaron. Utbildningen hålls  under två halvdagar med uppgifter att träna i praktiken mellan tillfällena.

  • Leda virtuella möten Här får du praktiska verktyg, struktur och användbara tips för hur du leder virtuella möten effektivt och med hög delaktighet.
  • Skapa tillit och motivation utan det fysiska mötet Du får insikt i hur du kan skapa trygghet och tillit i ditt team på distans. Vi bygger förståelse för hur du som ledare får medarbetare att känna sig sedda och motiverade.  
  • Ledarskapets hjärtslag Goda relationer och tillit kräver en viss regelbundenhet i kontakten. Ledarskapets hjärtslag handlar om hur du med olika sorts kontakt (möten, samtal, chattar osv) upprätthåller och utvecklar dina arbetsrelationer på distans. 

Läs mer här Leda på distans 

Kamratstöd – att hantera och bearbeta starkt stressfyllda händelser

I denna endags utbildning får du som deltagare en ökad trygghet i att vara kamratstöd i svåra situationer. Socialt stöd är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för återhämtning efter allvarliga händelser.   Denna distanskurs hjälper dig förstå grunderna i samtalsteknik och hur man kan stötta arbetskamrater och vänner som drabbats av händelser som gör att de behöver ditt kamratstöd.  Utbildning i kamratstöd kan ses som en utbildning i ”psykisk första hjälpen”. Kamratstöd har en positiv effekt på individens sätt att uppfatta och hantera en svår situation. Detta innebär att du som gått utbildningen kommer att kunna ge bättre stöd för arbetskamrater, familjen och för dina vänner i framtiden. Innehåll:

·       Vad är kamratstöd?

·       Faser i samband med kris

·       Reaktioner

·       Kamratstödjande samtal 

·       Aktivt lyssnande Kursen hålls på distans under en dag och blandar teori och träning i grundläggande samtalsteknik. Erbjuds som företatgsanpassad utbildning. För mer information kontakta info@petrinapartners.se