Vi är övertygade om att det finns ett samband mellan självkänsla, produktivitet och resultat. Därför hjälper vi organisationer att skapa strategiska processer och kultur som underlättar medarbetares utveckling av god självkänsla.

“Vi får människor
  och organisationer
  att frodas tillsammans”

Petrina & Partners jobbar med förändringsprocesser och strävar därför efter ett strategisk samarbete med våra kunder. Genom att ständigt utmana invanda attityder, normer och företagskulturer, lyckas vi bygga upp människor; ledare och chefer som skapar förändring och förbättrade relationer i sina företag och organisationer. Och viktigast av allt – människor som växer som just människor – på jobbet och hemma.

Det senaste året har många företag tacklat oförutsägbara utmaningar, och under denna period har vi kunnat fungera som ett stöd i utvecklingen. Vi hjälper organisationer och individer att hitta nya vägar och strukturer för att skapa trygghet och bibehållen effektivitet. 

Vi erbjuder alla våra utbildningar som distansutbildningar och webbinarier.