"Jag är en mycket tryggare chef och kan ta svåra utmaningar"

Susanne Jangdal, vd Shorelink

– Jag har gått många olika ledarskapsprogram i min karriär. Integralt ledarskap är en av dem som gjort mest intryck och hjälpt mig att utveckla mitt ledarskap. Idag är jag mycket tryggare, orädd och står upp för det jag tror på, även vid svåra situationer, säger Susanne Jangdal.

Det här händer ofta under och efter Petrina & Partners ledarskapsprogram. Vi har mer än 20 års erfarenhet av kortare och längre insatser för stora och små företag och organisationer, över hela världen.

"Vi fick råg i ryggen att förändra hela vårt ledarskap"

Dan Bergman, vd Duroc Rail

– Vi hade en föråldrad företagskultur, där det var svårt att diskutera nya värderingar och förbättringsåtgärder. När vi kände oss trygga med varandra i ledningsgruppen, blev vi bättre på att engagera våra arbetsledare att motivera sina medarbetare. Idag är vi mer effektiva och lönsamma, säger Dan Bergman.