Om oss

Vi utvecklar människor och organisationer över hela världen

Petrina & Partners startade 2006. Vi gillar utmaningar.

Genom att ständigt utmana invanda attityder, normer och företagskulturer, lyckas vi bygga upp människor; ledare och chefer som skapar förändring, förnyelse och förbättrade relationer i sina företag och organisationer. Och viktigast av allt – människor som växer som just människor – på jobbet och hemma.

Vi är övertygade om att det finns ett samband mellan självkänsla, produktivitet och resultat på sista raden. Vårt fokus ligger därför på att hjälpa organisationer och företag att utveckla strategiska processer som underlättar enskilda medarbetares utveckling av god självkänsla och bygger en stark företagskultur. Alltid utifrån ett långsiktigt socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbarhetsperspektiv.

Vi samarbetar också med Handelshögskolan/Stockholm School of Economics Executive Education.