Jan Kent

Kontakta oss

Öppna utbildningar
Integralt Ledarskap

Anmälan till utbildningarna sker genom att skicka mail till info@petrinapartners.se eller kontakta någon av ovanstående.

Konsulttjänster
Vi har mycket stor erfarenhet av att utveckla företagsunika utvecklingsinsatser, t ex interna ledarskapsprogram, ledningsutveckling, affärsutveckling, omvärldsanalys mm.