Kent Jan

Vi utvecklar människor och organisationer över hela världen.

Vi är övertygade om att det finns ett samband mellan självkänsla, produktivitet och resultat
på sista raden. Vårt fokus ligger därför på att hjälpa organisationer och företag att skapa en
kultur och struktur som underlättar enskilda medarbetares utveckling av god självkänsla.
På Petrina & Partners är vi ett antal erfarna civilingenjörer, ekonomer, hockeytränare och beteendevetare som har denna gemensamma övertygelse.

Vi vill vara en långsiktig strategisk samarbetspartner som jobbar utifrån ett hållbart synsätt. Med hållbart menar vi hållbarhet ur ett ekonomiskt, miljömässigt såväl som samhällsutvecklande perspektiv.

Integralt Ledarskap

Vårt unika ledarutvecklingsprogram Integralt Ledarskap över tre moduler och totalt nio dagar, kopplar samman individuell utveckling, företagskultur, system och organisationsmål.