Ledarutvecklingsprogram

Integralt ledarskap

Utveckla ditt chefs- och ledarskap genom vårt integrala ledarutvecklingsprogram. Långsiktigt framgångsrika organisationer skapas genom att strategiskt och systematiskt stödja och underlätta enskilda medarbetares utveckling av god självkänsla.

Integralt ledarskap omfattar tre moduler med totalt nio dagar samt en uppföljningsdag, och kopplar samman individuell utveckling, företagskultur, system och organisationsmål.

Ledarutvecklingsprogrammet bygger bland annat på The Human Element – som tar fasta på det mänskliga för att öka effektivitet och motivation hos individer, grupper och organisationer – allt för att skapa Den Goda Organisationen.

Utbildningar hösten 2019

Internat Luleå

  • Modul 1:  25-27 september
  • Modul 2:  23-25 oktober
  • Modul 3:  20-22 november
  • Uppföljning: 17 januari 2020

Internat Stockholm

  • Modul 1:  25-27 september
  • Modul 2:  23-25 oktober
  • Modul 3:  20-22 november
  • Uppföljning: 17 januari 2020

Pris: 50.000 kr/deltagare

Vid fler deltagare, vänligen kontakta oss för offert

Klicka här för mer information IL Presentation