Läsvärt

Öppna Dörren

Våren 2009 fick vi i uppdrag av Max, Luleå kommun och Samhall att genomföra en förundersökning som syftade till att förstå vad det är som gör att Max har lyckats så väl med att integrera funktionshindrade i sin verksamhet. ”Öppna Dörren” var en av de två rapporter som de politiska partierna beställde mest av inför valet hösten 2009.

PDF, nytt fönster

MAX Case Study 2010

2009 blev vi ombedda av Ethan Schutz, son till Will Schutz och CEO på The Schutz Company, att göra en fallstudie av Max Hamburgerrestauranger AB.

Här kan du läsa om hur Maxskolan (numera Max Leadership Academy) byggts upp och utvecklats och om ledarskapets betydelse för Max framgångssaga.

PDF, nytt fönster

Den Goda Organisationen

Den svenska översättningen av Will Schutz’s klassiska ”The Human Element”. Förklarar lättfattligt de grundläggande tankesätt och teorier som The Human Element bygger på och ger dessutom läsaren möjlighet att bättra på sin självinsikt.

Adlibris, nytt fönster

Spiral Dynamics (eng.)

En av världens mest omfattande, evidensbaserade undersökningar om mänsklig utveckling bedrevs av Dr. Clare W. Graves och utmynnade i den idag världsberömda teorin Spiral Dynamics.
Boken är skriven av Don Beck och Christopher Cowan. När Graves gick bort fortsatte Beck att utveckla modellen, bl.a. genom att introducera färger för att beteckna olika komplexitetsnivåer. Vi anser den vara den bästa modell som finns idag för att förstå vad som händer, förutsäga vad som kommer att hända och hitta effektiva metoder för att underlätta utvecklingen av en organisation.
Don Beck arbetade flera år som inhyrd konsult med att hjälpa Mandela använda SD för att bygga ett nytt Sydafrika efter apartheid. Beck är idag mycket engagerad i konflikten mellan Palestinier och Israeler. Besök gärna Don Beck’s egen hemsida: SDi

Adlibris, nytt fönster

A Brief History of Everything

Knappast något som den amerikanske forskaren och filosofen Ken Wilber skrivit kan beskrivas som ”lättläst”, men detta är antagligen det lättaste sättet att börja förstå Wilbers Teori om Allting
Han är Nordamerikas mest publicerade akademiker (36 böcker), anses vara en av de mest intelligenta nu levande människorna och har i media kallats för ”medvetandets Einstein”. Vi på P&P är mycket inspirerade av Wilbers tankar och teorier.

Adlibris, nytt fönster

Vägen till Ja

Den så kallade ”Harvard-metoden” är antagligen den mest kända och använda förhandlingsmetoden i världen. Metoden heter egentligen intressebaserad problemlösning och presenteras här av Roger Fischer och William Ury, Harvard University.
Vi använder själva intressebaserad problemlösning, såväl i våra kurser i konflikthantering & förhandling som när vi konsultar, och kan varmt rekommendera det strukturerade arbetssätt som metoden innebär – särskilt i kombination med de metoder för mellanmänsklig interaktion som presenteras i Den Goda Organisationen!

Adlibris, nytt fönster

Human Element i Praktiken

Den här boken består av flera fristående berättelser om hur Human Element används i olika organisationer. Ett av kapitlen handlar om Max Hamburgerrestauranger och är författat av Jan Esensjö, Petrina & Partners.

Adlibris, nytt fönster