Grupp- och teamutveckling

En grupp eller ett team är inte en samling individer utan snarare en mängd relationer. Ett modigt val är att våga utforska din egen och andras personligheter i gruppen och därigenom öka medvetenheten om det som sker mellan människor i olika situationer.

Vi utvecklar högpresterande team med trygga individer som kan skapa goda relationer och snabbt fungera i nya grupper, med nya människor.

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling, LGU, är en strategisk process med utmaningen att skapa ett högpresterande ledningsteam. Ledningsgrupper är en speciell form av grupp där individens förmåga att leda sig själv – och därigenom bidra till gruppens och hela organisationens utveckling – ställs på sin spets.