Kent Jan

Om oss

Vi är övertygade om att det finns ett samband mellan självkänsla,  produktivitet och resultat på sista raden. Vårt fokus ligger därför på att hjälpa organisationer och företag att skapa en kultur och struktur som underlättar enskilda medarbetares utveckling av god självkänsla.

Vi vill vara en långsiktig strategisk samarbetspartner som jobbar utifrån ett hållbart synsätt. Med hållbart menar vi ett ekonomiskt, miljömässigt och samhällsutvecklande perspektiv.

På Petrina & Partners är vi ett antal erfarna civilingenjörer, ekonomer, hockeytränare, och beteendevetare som har denna gemensamma övertygelse.