Chefs-, ledar- och personlig utveckling

Mitt inre ledarskap:

Insikt om och förståelse för mina egna val, öppenhet gentemot mig själv och andra, förståelse och återkoppling på mitt beteende, mina känslor och min självkänsla, förståelse för vilka mina försvarsmekanismer är och hur jag använder dem för att kompensera dålig självkänsla mm.

Att leda andra:

Metoder för att utveckla grupper och arbetslag, träning och stöd i att föra medarbetarsamtal och svåra samtal, förhandling och konflikthantering, vad innebär chefsrollen, situations- och relationsanpassat ledarskap mm.

Att leda organisationen:

Omvärldsanalys, FIRO som ett strategiskt verktyg, Integral organisationsutveckling, kvalitetsarbete, långsiktig hållbarhet mm.

Coaching

För oss handlar personlig utveckling om att våga möta, förstå och kunna leda sig själv för att få tillgång till sin fulla potential.  Coaching är ett av flera verktyg vi använder. Vi har lång erfarenhet av att coacha chefer på topp-, mellan- och ledningsgruppsnivå, entreprenörer, experter och medarbetare samt elitidrottare som vill prestera mera.